Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naukowe
HIP Master 2019. Tak jak na poprzednich spotkaniach, przewidujemy dużo czasu na dyskusje i omówienie problemów związanych
z ustawieniem panewki stawu biodrowego w zaburzeniach ruchomości dolnego odcinka kręgosłupa oraz sposobu planowania i produkcji panewek custom made stosowanych w dużych ubytkach kostnych podczas operacji rewizyjnych.

W czasie spotkania będzie można skonfrontować swoje spostrzeżenia jako chirurga–praktyka z ekspertem – inżynierem biomechanikiem Panem Profesorem Będzińskim na temat panewki stawu biodrowego.

Zapraszamy, jak zawsze, do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med.
Jacek Kowalczewski

Komitet organizacyjny

Lek. Piotr Dudek
Lek. Dariusz Grzelecki
Dr hab. n. med. Dariusz Marczak
Dr n.med. Marcin Milecki
Dr Tomasz Okoń
Dr Aleksander Wielopolski 

INFARMA

Biuro organizacyjne


Patronat honorowy

Patronat Medialny