Program

08:00-12:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:10 Otwarcie Sympozjum
09:10-09:30 Biodro–kręgosłup dr hab. n. med. Dariusz Marczak
09:30-10:00 Dyskusja
10:00-10:30 Cup revision with bone grafts, augments and custom made cups prof. Wolfram Mittelmeier
10:30-11:00 Dyskusja
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-11:40 Pomiar nachylenia przedniej płaszczyzny miednicy u pacjentów oczekujących na całkowitą endoprotezoplastykę stawu biodrowego. Znaczenie nachylenia miednicy dla prawidłowego ustawienia panewki endoprotezy prof. Józef Kozak
11:40-11:50 Panewka biodra w oczach inżyniera prof. Romuald Będziński
11:50-12:10 Panewki custom made – jak to się robi we Włoszech
12:10-12:30 Panewki custom made – jak to się robi w Anglii
12:30-13:00 Dyskusja
13:00-13:40 Przerwa na lunch
13:40-13:45 Wykład produktowy firmy Pierre Fabre
13:45-14:30 Korozja – czy to jest problem w TPB? prof. Jacek Kowalczewski
14:30-15:00 Dyskusja
15:00-16:30 Omówienie przypadków klinicznych z różnych ośrodków
16:30-16:45 Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa Hanna Marczak, Magdalena Krysińska-Pisarek, Katarzyna Domosławska-Żylińska – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
16:45-17:00 Zakończenie Sympozjum