Komitet Organizacyjny

Lek. Piotr Dudek

Lek. Dariusz Grzelecki

Dr n. med. Dariusz Marczak 

Dr n.med. Marcin Milecki 

Dr Tomasz Okoń 

Dr Aleksander Wielopolski